1444 )นายกเทศมนตรี สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข/ตัดกิ้งไม้/กิจกรรม 5ส.สู้โควิด

วันที่  17  มิถุนายน  2563  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีเทศตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้มอบภารกิจงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนหน่วยงาน ดังนี้นายกเทศมนตรี สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข/ตัดกิ้งไม้/กิจกรรม 5ส.สู้โควิด

ข่าว ณ วันที่ 17 มิ.ย. 63 เวลา 8:27 น. โดย super