1443 )นายกเทศมนตรี ประสานงานงบประมาณโครงการ และมอบภารกิจชุดปฏิบัติงานฯ

วันจันทร์ที่ 15  มิถุนายน  2563  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้เดินทางเพื่อประสานการปฏิบัติ และมอบภารกิจชุดปฏิบัติงานออกปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายกเทศมนตรี ประสานงานงบประมาณโครงการ และมอบภารกิจชุดปฏิบัติงานฯ

ข่าว ณ วันที่ 15 มิ.ย. 63 เวลา 14:22 น. โดย super