1442 )นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารตรวจงานรื้อถอนประตูระบายน้ำ/เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นปกติ

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน  2563 เวลา 14.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร ตรวจความก้าวหน้างานขุดแก้มลิง 20 ไร่ และประตูบังคับน้ำ งป. 8,000,000 บาท ณ พื้นที่สาธารณะป่าโจด บ.โพธิ์ตาสี ม.10, เวลา 15.20 น. ตรวจงานรื้อประตูระบายน้ำ(เดิม)เพื่อเตรียมการก่อสร้างงานอาคารระบายน้ำล้นปกติ/ประตูระบายน้ำ ขนาด 6×4.5 ม. จำนวน 4 บาน ทดแทน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) งป.45 ล้านบาท ณ อ่างเก็บน้ำฯ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารตรวจงานรื้อถอนประตูระบายน้ำ/เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นปกติ

ข่าว ณ วันที่ 13 มิ.ย. 63 เวลา 11:43 น. โดย super