1441 )นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ ร่วมเปิดกิจกรรม Kick Off เอามื้อสามัคคี โคกหนองนาโมเดลฯ

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์พร้อมคณะ ร่วมเปิดกิจกรรม Kick Off เอามื้อสามัคคี โคกหนองนาโมเดลฯ โดยมีนายสมโภชน์ ชั่งทอง  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครองอำเภอโนนไทยรักษาราชการแทนนายอำเภอโนนไทย เป็นประธาน  และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  ณ แปลงพื้นที่ดำเนินการต้นแบบ บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี พร้อมคณะ ร่วมเปิดกิจกรรม Kick Off เอามื้อสามัคคี โคกหนองนาโมเดลฯ

ข่าว ณ วันที่ 12 มิ.ย. 63 เวลา 9:04 น. โดย super