1440 )นายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน  2563 เวลา 110.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งพื้นที่พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าของที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ตะวันออก) ม.12 ต.บัลลังก์  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้างานเคลียริ่งพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ข่าว ณ วันที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 10:14 น. โดย super