1439 )นายกเทศมนตรี มอบหมายงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฉีดพ่นควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15

วันพุธที่ 10 มิถุนายน  2563 เวลา 07.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และงานป้องกัน ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย รัศมี 100 ม. รอบบริเวณที่พักอาศัยเคสที่ได้รับตามแจ้ง ครั้งที่ 2 ตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 3-3-1-7-14 ณ บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี มอบหมายงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฉีดพ่นควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15

ข่าว ณ วันที่ 10 มิ.ย. 63 เวลา 15:01 น. โดย super