1438 )นายกเทศมนตรี มอบหมายงานกองสาธารณสุขควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน  2563 เวลา 07.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และงานป้องกัน ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย รัศมี 100 ม. รอบบริเวณที่พักอาศัยเคสที่ได้รับตามแจ้ง ตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 3-3-1-7  ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี มอบหมายงานกองสาธารณสุขควบคุมโรคไข้เลือดออก

ข่าว ณ วันที่ 09 มิ.ย. 63 เวลา 16:42 น. โดย super