1437 )ประชุมชี้แจงยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19

วันที่ 8 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมชี้แจงยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 โดยมีนายกวี  ชิ้นจอหอ สาธารณสุขอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุม ณ รพ.สต.สระตะเฆ่, เวลา 15.00 น. ร่วมรณรงค์โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ โดยมีนายสมโภชน์  ชั่งทอง ป.อาวุโสอำเภอโนนไทย ร่วมกิจกรรม  ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8, บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาประชุมชี้แจงยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19

ข่าว ณ วันที่ 08 มิ.ย. 63 เวลา 14:40 น. โดย super