1436 )นายกเทศมนตรี ต้อนรับนายศักดา คงเพชร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ/ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการฯพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบฯ

วันที่ 6 มิ.ย.63 เวลา 15.30 น. นายสมชาย  อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย กล่าวต้อนรับนายศักดา คงเพชร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ/ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการฯพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอแผนงานพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ต้อนรับนายศักดา คงเพชร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ/ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการฯพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบฯ

ข่าว ณ วันที่ 06 มิ.ย. 63 เวลา 10:39 น. โดย super