1434 )นายกเทศมนตรี มอบหมายงานออกปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้มอบภารกิจชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ และร่วมดำเนินกิจกรรม ดังนี้นายกเทศมนตรี มอบหมายงานออกปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก

ข่าว ณ วันที่ 27 พ.ค. 63 เวลา 15:31 น. โดย super