1433 )นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร ตรวจความก้าวหน้างานแก้มลิง งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น

วันที่ 28 พ.ค.63 เวลา 14.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานขุดแก้มลิง 20 ไร่ งป. 8,000,000 บาท ณ พื้นที่สาธารณะป่าโจด และจุดทิ้งดิน 20 ไร่ เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการการท่องเที่ยวฯ ณ จุดเช็คอินหัวอ่างฯ บ.โพธิ์ตาสี ม.10, เวลา 15.20 น. ตรวจงานรื้อประตูระบายน้ำ(เดิม)เพื่อเตรียมการก่อสร้างงานอาคารระบายน้ำล้นปกติ/ประตูระบายน้ำ ขนาด 6×4.5 ม. จำนวน 4 บาน ทดแทน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) งป.45 ล้านบาท ณ อ่างเก็บน้ำฯ บ.กุดเวียน ม.4 และเวลา 16.30 น. ตรวจงานติดตั้งเสานำโค้ง ความยาว 3.2 กม. ณ กม.2+850 ถนนเลียบทำนบอ่างเก็บน้ำฯ บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร ตรวจความก้าวหน้างานแก้มลิง งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น

ข่าว ณ วันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 13:17 น. โดย super