1432 )ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด ” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์/ทำความสะอาดถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง

 วันพุธที่ 20 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบภารกิจชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ และร่วมดำเนินกิจกรรม ดังนี้ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด ” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์/ทำความสะอาดถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง

ข่าว ณ วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 8:16 น. โดย super