1431 )นายกเทศมนตรี ประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค.63 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างฯ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ และนักวิชาการเกษตรฯ เข้าประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 527 โครงการ ให้กับคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพภาคที่ 2/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2  ณ อาคาร PX ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ค. 63 เวลา 15:38 น. โดย super