1429 )นายกเทศมนตรี มอบหมายงานป้องกันฯ ฉีดพ่นสารเคมีกันเชื้อไวรัสโควิด 19 และกิจกรรม 5 ส.สู้โควิด

  วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้มอบภารกิจงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขฯ จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหมู่บ้าน และดำเนินกิจกรรม ดังนี้นายกเทศมนตรี มอบหมายงานป้องกันฯ ฉีดพ่นสารเคมีกันเชื้อไวรัสโควิด 19 และกิจกรรม 5 ส.สู้โควิด

ข่าว ณ วันที่ 12 พ.ค. 63 เวลา 9:35 น. โดย super