1428 )นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ,ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมชี้แนวเขตขุดแก้มลิง เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการการท่องเที่ยวฯ โดยมีนายอนุศิษฏ์ วางขุนทด หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10/ผู้ควบคุมงานและผู้ประกอบการร่วมรับฟังข้อมูล

วันพุธที่ 13 พ.ค.63 เวลา 15.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ,ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมชี้แนวเขตขุดแก้มลิง 20 ไร่ งป. 8,000,000 บาท และจุดทิ้งดิน 20 ไร่ เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการการท่องเที่ยวฯ โดยมีนายอนุศิษฏ์ วางขุนทด หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10/ผู้ควบคุมงานและผู้ประกอบการร่วมรับฟังข้อมูล ณ ป่าโจด,จุดเช็คอินหัวอ่างฯ ม.10, เวลา 15.45 น. ตรวจงานรื้อประตูระบายน้ำ(เดิม)เพื่อเตรียมการก่อสร้างงานอาคารระบายน้ำล้นปกติ/ประตูระบายน้ำ ขนาด 6×4.5 ม. จำนวน 4 บาน ทดแทน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) งป.45 ล้านบาท ณ อ่างเก็บน้ำฯ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี พร้อมคณะ,ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมชี้แนวเขตขุดแก้มลิง เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการการท่องเที่ยวฯ โดยมีนายอนุศิษฏ์ วางขุนทด หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10/ผู้ควบคุมงานและผู้ประกอบการร่วมรับฟังข้อมูล

ข่าว ณ วันที่ 13 พ.ค. 63 เวลา 16:27 น. โดย super