1427 )นายกเทศมนตรี มอบหมายภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ฉีดพ่นหมอกควัน ตัดกิ่งไม้/ตัดหญ้า กิจกรรม 5ส.สู้โควิด

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้มอบภารกิจงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขฯ จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหมู่บ้าน และดำเนินกิจกรรม ดังนี้นายกเทศมนตรี มอบหมายภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ฉีดพ่นหมอกควัน ตัดกิ่งไม้/ตัดหญ้า กิจกรรม 5ส.สู้โควิด

ข่าว ณ วันที่ 14 พ.ค. 63 เวลา 16:34 น. โดย super