1426 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด ” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ดำเนินการรักษาความสะอาด/ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะ

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด ” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”  ดำเนินการรักษาความสะอาด/ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะ กิ่งไม้ที่ตัดโดย กฟภ. ลมกระโชกแรง  ณ กม.10+250-กม.13+270 ม.4 ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด ” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ดำเนินการรักษาความสะอาด/ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะ

ข่าว ณ วันที่ 09 พ.ค. 63 เวลา 13:47 น. โดย super