1425 )นายกเทศมนตรี มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด ” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตําบลบัลลังก์  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด ” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”  ดำเนินการรักษาความสะอาด/ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะ กิ่งไม้ที่ตัดโดย กฟภ. และลมกระโชกแรง  ระหว่าง กม.9+000-กม.10+250 ม.4,15,8 ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนายกเทศมนตรี มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด ” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”

ข่าว ณ วันที่ 10 พ.ค. 63 เวลา 8:22 น. โดย super