1424 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ จัดชุดปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก และร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร 440 ต้น

วันศุกร์ที่ 1 พ.ค.63 เวลา 08.00-10.40 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ จัดชุดปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ณ บ.คูเมือง ม.3 และ บ.สระตะเฆ่ ม.8 และเวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และคณะ ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร 440 ต้น ระยะทาง 2.20 กม. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเป็นแนวป้องกันการบุกรุกที่ดินของราษฎร  ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ จัดชุดปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก และร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร 440 ต้น

ข่าว ณ วันที่ 01 พ.ค. 63 เวลา 9:30 น. โดย super