1423 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ มอบหมายงานป้องกันจัดชุดปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

 วันอังคารที่ 28 เม.ย.63 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ มอบหมายงานป้องกันจัดชุดปฏิบัติงาน ดังนี้นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ มอบหมายงานป้องกันจัดชุดปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

ข่าว ณ วันที่ 28 เม.ย. 63 เวลา 8:52 น. โดย super