1422 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบภารกิจให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขฯ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานและหมู่บ้าน

 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน  2563 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ได้มอบภารกิจให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขฯ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานและหมู่บ้าน ดังนี้นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้มอบภารกิจให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขฯ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานและหมู่บ้าน

ข่าว ณ วันที่ 24 เม.ย. 63 เวลา 17:39 น. โดย super