1421 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายอ่างเก็บน้ำฯ และตรวจงานรื้อประตูระบายน้ำ(เดิม)เพื่อเตรียมการก่อสร้างงานอาคารระบายน้ำล้นปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน  2563 เวลา 14.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายอ่างเก็บน้ำฯ ณ กม.7+900 ม.8 และเวลา 15.45 น. ตรวจงานรื้อประตูระบายน้ำ(เดิม)เพื่อเตรียมการก่อสร้างงานอาคารระบายน้ำล้นปกติ/ประตูระบายน้ำ ขนาด 6×4.5 ม. จำนวน 4 บาน ทดแทน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) งป.45 ล้านบาท ณ อ่างเก็บน้ำฯ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายอ่างเก็บน้ำฯ และตรวจงานรื้อประตูระบายน้ำ(เดิม)เพื่อเตรียมการก่อสร้างงานอาคารระบายน้ำล้นปกติ

ข่าว ณ วันที่ 23 เม.ย. 63 เวลา 15:51 น. โดย super