1420 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ จัดชุดปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน และตรวจสอบความเสียหายสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน

วันพุธที่ 22 เม.ย.63 เวลา 08.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ จัดชุดปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ณ บ.คูเมือง ม.3, เวลา 17.00 น. นายกเทศมนตรีฯ พร้อมผู้อำนวยการกองช่างฯ, สท.และผู้นำหมู่บ้าน ตรวจสอบความเสียหายสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ณ  ม.4,8,12,13,15 และร่วมกับ กฟภ.โนนไทย ตัดต้นไม้ทับสายไฟฟ้าแรงสูง ณ  ถนนสายอ่างเก็บน้ำฯ ม.4 บ.กุดเวียน ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ จัดชุดปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน และตรวจสอบความเสียหายสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน

ข่าว ณ วันที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 10:19 น. โดย super