1419 )งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขฯ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานและหมู่บ้าน

  วันที่ 17 เม.ย.63 เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้มอบภารกิจให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขฯ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานและหมู่บ้าน ดังนี้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขฯ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานและหมู่บ้าน

ข่าว ณ วันที่ 17 เม.ย. 63 เวลา 16:10 น. โดย super