1418 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ Covid-19 ทต.บัลลังก์

วันที่ 3 เม.ย.63 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ Covid-19 ทต.บัลลังก์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น, เวลา 14.00 น. อำนวยการชุดปฏิบัติการฯ ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส Covid-19 สถานที่เตรียมการรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และเวลา 16.00 น. อำนวยการฉีดพ่นน้ำยาฯสถานที่จัดงานสวดพระอภิธรรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสร้างความเชื่อมั่นในการบริการ ณ วัดบ้านกระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ Covid-19 ทต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 03 เม.ย. 63 เวลา 12:13 น. โดย super