1416 )นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ,พนักงาน ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงาน ทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ ปัจจุบันได้มอบครบ 3 ชิ้นทุกรายแล้ว)

วันที่ 8 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ,พนักงาน ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงาน ทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ ปัจจุบันได้มอบครบ 3 ชิ้นทุกรายแล้ว),เจล,สเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ 9 หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,ครู ก. และตัวแทนประชาชนรอรับมอบ ณ บ.สระขุด ม.14,บ.โนนเจดีย์ ม.1,บ.คูเมืองใหม่ ม.18,บ.น้อย ม.5,บ.หัวทำนบ ม.17,บ.บัลลังก์ ม.11,บ.หนองแวง ม.2, บ.ดอนยาว ม.7 และ บ.หนองแจง ม.9 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ,พนักงาน ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงาน ทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ ปัจจุบันได้มอบครบ 3 ชิ้นทุกรายแล้ว)

ข่าว ณ วันที่ 08 เม.ย. 63 เวลา 16:37 น. โดย super