1415 )นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง หน.ฝ่ายวิศวกรรมฯ และนายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการ ชป.น.ม.

วันที่ 8 เม.ย.63 เวลา 11.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง หน.ฝ่ายวิศวกรรมฯ และนายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว  หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการ ชป.น.ม.  เพื่อนำตรวจพื้นที่และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสำหรับสร้างระบบระบายน้ำตามแผนงาน ปี 63 วงเงิน 20 ล้าน (โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ)โดยมีกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ณ กม.0+000 บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง หน.ฝ่ายวิศวกรรมฯ และนายณัฏฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการ ชป.น.ม.

ข่าว ณ วันที่ 08 เม.ย. 63 เวลา 8:02 น. โดย super