1414 )นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ,พนักงาน ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงาน ทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ ปัจจุบันได้มอบครบ 3 ชิ้นทุกรายแล้ว)

วันที่ 9 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ,พนักงาน ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงาน ทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ ปัจจุบันได้มอบครบ 3 ชิ้นทุกรายแล้ว),เจล,สเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ 10 หมู่บ้าน โดยมีกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม. และตัวแทนประชาชนรอรับมอบ ณ ศาลาประชาคม ม.3,19,16,6,10,4,15,8,13 และ ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ,พนักงาน ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงาน ทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ ปัจจุบันได้มอบครบ 3 ชิ้นทุกรายแล้ว)

ข่าว ณ วันที่ 09 เม.ย. 63 เวลา 16:35 น. โดย super