1413 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์/ประธานคณะทำงานคัดกรองฯ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ไวรัสโคโรนา -2019 ระดับท้องถิ่น

วันที่ 2 เม.ย.63 เวลา 16.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์/ประธานคณะทำงานคัดกรองฯ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ไวรัสโคโรนา -2019 ระดับท้องถิ่น ประชุมคณะทำงานฯ (นายก,ปลัด,ผอ.กองสาธารณสุขฯ,ผู้ประสานงานฯ,ผอ.รพ.สต.,ตร.)เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงาน กรณีการแพร่ระบาดของฯ Covid-19 ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม (1) ทต.บัลลังก์, เวลา 17.00 น. คณะทำงานฯ ร่วมกับคณะทำงานระดับหมู่บ้าน ดำเนินการให้การจัดงานสวดพระอภิธรรมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ณ วัดบ้านกระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์/ประธานคณะทำงานคัดกรองฯ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ไวรัสโคโรนา -2019 ระดับท้องถิ่น

ข่าว ณ วันที่ 02 เม.ย. 63 เวลา 9:00 น. โดย super