1412 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย

วันพุธที่ 1 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ตรวจพื้นที่เตรียมการรับบริจาคโลหิต (วันที่ 7 เม.ย.63) โดยมีผู้บริหาร,ผอ.รพ.สต.,ปลัดฯ และส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และห้องรับรอง ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย

ข่าว ณ วันที่ 01 เม.ย. 63 เวลา 8:32 น. โดย super