1411 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย

วันจันทร์ที่ 30 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงานทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ ปัจจุบันได้รับมอบรอบแรกครบทุกรายแล้ว) และเจลล้างมือ โดยมีกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,ครู ก. และตัวแทนประชาชนรอรับมอบ ณ บ.สระขุด ม.14,บ.โนนเจดีย์ ม.1,บ.คูเมือง ม.3,บ.หนองแวง ม.2,บ.สระตะเฆ่ ม.8 และ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย

ข่าว ณ วันที่ 30 มี.ค. 63 เวลา 10:00 น. โดย super