1410 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงานทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ) และเจลล้างมือ

วันศุกร์ที่ 27 มี.ค.63 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงานทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ) และเจลล้างมือ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,ครู ก. และตัวแทนประชาชนรอรับมอบ ณ บ.คูเมืองใหม่ ม.18,บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 และ บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (ด้วยความร่วมมือของผู้นำหมู่บ้าน,ข้าราชการ,พนักงานทุกคน ร่วมจัดทำจากหัวใจ) และเจลล้างมือ

ข่าว ณ วันที่ 29 มี.ค. 63 เวลา 12:23 น. โดย super