1409 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (เป้าหมาย 3 ชิ้น/คน) และเจลล้างมือ

วันศุกร์ที่ 27 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (เป้าหมาย 3 ชิ้น/คน) และเจลล้างมือ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,ครู ก. และตัวแทนประชาชนรอรับมอบ ณ บ.โนนทองพัฒนา ม.16,บ.กระดาน ม.6,บ.กุดเวียน ม.4,บ.ดอนยาว ม.7,บ.หนองแจง ม.9 และ บ.โกรกหอย ม.13 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (เป้าหมาย 3 ชิ้น/คน) และเจลล้างมือ

ข่าว ณ วันที่ 28 มี.ค. 63 เวลา 16:00 น. โดย super