1408 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมกำนันตำบลบัลลังก์,คณะผู้บริหารฯ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการขายอาหาร ให้ปฏิบัติตามคำสั่งฯ/นโยบายของรัฐบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมกำนันตำบลบัลลังก์,คณะผู้บริหารฯ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการขายอาหาร ให้ปฏิบัติตามคำสั่งฯ/นโยบายของรัฐบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด ในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมกำนันตำบลบัลลังก์,คณะผู้บริหารฯ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการขายอาหาร ให้ปฏิบัติตามคำสั่งฯ/นโยบายของรัฐบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ข่าว ณ วันที่ 27 มี.ค. 63 เวลา 13:45 น. โดย super