1406 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (เป้าหมาย 3 ชิ้น/คน) และเจลล้างมือ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (เป้าหมาย 3 ชิ้น/คน) และเจลล้างมือ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,ครู ก. และตัวแทนประชาชนรอรับมอบ ณ บ.น้อย ม.5,บ. หัวทำนบ ม.17,บ.บัลลังก์ ม.11 และ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,สท., ข้าราชการ พนักงาน/คณะทำงานศูนย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมอบหน้ากากอนามัย (เป้าหมาย 3 ชิ้น/คน) และเจลล้างมือ

ข่าว ณ วันที่ 26 มี.ค. 63 เวลา 9:12 น. โดย super