1405 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์/ประธานศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทต.บัลลังก์ ติดตามเร่งรัดผลการดำนินงานและกำกับการปฏิบัติตามคำสั่งฯ

วันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 14.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์/ประธานศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทต.บัลลังก์ ติดตามเร่งรัดผลการดำนินงานและกำกับการปฏิบัติตามคำสั่งฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแผนการส่งมอบหน้ากากอนามัย,เจลและการประชาสัมพันธ์โดยเร็วอย่างทั่วถึง ณ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์/ประธานศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทต.บัลลังก์ ติดตามเร่งรัดผลการดำนินงานและกำกับการปฏิบัติตามคำสั่งฯ

ข่าว ณ วันที่ 25 มี.ค. 63 เวลา 8:36 น. โดย super