1404 )การประชุมพร้อมกำนัน,คณะผู้บริหาร,ผญบ.,ผอ.รพ.สต.,ปลัดฯ,ผอ.กองสาธารณสุขฯ,คณะทำงานศูนย์ฯ ทต. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid-19 ต.บัลลังก์

วันศุกร์ที่ 20 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมพร้อมกำนัน,คณะผู้บริหาร,ผญบ.,ผอ.รพ.สต.,ปลัดฯ,ผอ.กองสาธารณสุขฯ,คณะทำงานศูนย์ฯ ทต. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid-19 ต.บัลลังก์ เพื่อร่วมกำหนดมาตรการจัดงานบุญ,บวช,แต่งงาน ฯลฯ และมาตรการยกระดับหากการแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาการประชุมพร้อมกำนัน,คณะผู้บริหาร,ผญบ.,ผอ.รพ.สต.,ปลัดฯ,ผอ.กองสาธารณสุขฯ,คณะทำงานศูนย์ฯ ทต. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid-19 ต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 20 มี.ค. 63 เวลา 15:34 น. โดย super