1403 )ดโครงการอบรมฯการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 16 มี.ค.63 เวลา 09.30 น.ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง รุ่นที่ 2 โดยมี ผอ.รพ.สต.สระตะเฆ่ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ เป็นวิทยากร ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาดโครงการอบรมฯการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง รุ่นที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 14:42 น. โดย super