1402 )การประชุมพนักงานประจำเดือนฯ และมอบภารกิจตามคำสั่งฯ : การจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันอังคารที่ 17 มี.ค.63 เวลา 13.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมพนักงานประจำเดือนฯ และมอบภารกิจตามคำสั่งฯ : การจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลตําบลบัลลังก์ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาการประชุมพนักงานประจำเดือนฯ และมอบภารกิจตามคำสั่งฯ : การจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ข่าว ณ วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 14:20 น. โดย super