1400 )โครงการอบรมฯการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง

วันศุกร์ที่ 13 มี.ค.63 เวลา 09.30 น.นาย​ศักรินทร์​ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.​บัลลังก์​ และเวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พันตรี วุฒิภัทร  ชัยธีราวุธ  ทส.แม่ทัพภาคที่ 2/คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาค ตอ./น. ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพฯ ให้กับสมาชิกโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศาลาประชาคม บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาโครงการอบรมฯการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง

ข่าว ณ วันที่ 13 มี.ค. 63 เวลา 11:28 น. โดย super