1399 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ผอ.รพ.สต., อสม., CG, นักพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุฯ ออกเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ทต.บัลลังก์ วันที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ผอ.รพ.สต., อสม., CG, นักพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุฯ ออกเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ทต.บัลลังก์ วันที่ 2 จำนวน 7 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ผอ.รพ.สต., อสม., CG, นักพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุฯ ออกเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ทต.บัลลังก์ วันที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 9:13 น. โดย super