1398 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ, ผู้ใหญ่บ้านฯ และนายอนุศิษฏ์ วางขุนทด หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10 ประชุมชี้แจงการเข้าดำเนินงานโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ที่ได้รับอนุมัติ งป.63 จำนวน 5 โครงการ

วันพูธที่ 11 มีนาคม  2563 เวลา 18.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ, ผู้ใหญ่บ้านฯ และนายอนุศิษฏ์ วางขุนทด หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10 ประชุมชี้แจงการเข้าดำเนินงานโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ที่ได้รับอนุมัติ งป.63 จำนวน 5 โครงการ และแผนงาน/โครงการพัฒนาฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว วงเงิน 615,040,000 บาท ณ ศาลาประชาคม บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ, ผู้ใหญ่บ้านฯ และนายอนุศิษฏ์ วางขุนทด หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 10 ประชุมชี้แจงการเข้าดำเนินงานโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ที่ได้รับอนุมัติ งป.63 จำนวน 5 โครงการ

ข่าว ณ วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 9:08 น. โดย super