1397 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยกำนันตำบลบัลลังก์, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ผอ.รพ.สต., อสม., CG, นักพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุฯ ออกเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ทต.บัลลังก์

วันพุธที่ 11 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยกำนันตำบลบัลลังก์, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ผอ.รพ.สต., อสม., CG, นักพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุฯ ออกเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ทต.บัลลังก์ วันที่ 1 จำนวน 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยกำนันตำบลบัลลังก์, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ผอ.รพ.สต., อสม., CG, นักพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุฯ ออกเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ทต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 17:35 น. โดย super