1396 )พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตพร้อมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบเหตุให้หายเป็นปกติโดยเร็ว เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฯ เมื่อ 8 – 9 ก.พ.63 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธี

วันที่ 15 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. นายสมโภชน์  ชั่งทอง ปลัดอาวุโสฯ อำเภอโนนไทย เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตพร้อมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบเหตุให้หายเป็นปกติโดยเร็ว เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฯ เมื่อ 8 – 9 ก.พ.63 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ วรปญฺโญ) เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต 1/เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตพร้อมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบเหตุให้หายเป็นปกติโดยเร็ว เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฯ เมื่อ 8 – 9 ก.พ.63 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธี

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.พ. 63 เวลา 15:07 น. โดย super