1394 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณ ชั้น G ไอเฟล สแควร์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

วันที่ 13 ก.พ.63 เวลา 08.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรจังหวัดนครราชสีมา ณ  บริเวณ ชั้น G ไอเฟล สแควร์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อ.เมืองนครราชสีมา และเวลา 11.00 น. พระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ วรปญฺโญ) เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต 1/เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ ได้เมตตาตรวจความเรียบร้อยเตรียมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 15 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. ในโอกาสนี้ได้เมตตาบริจาคปัจจัย ในการจัดงานและบริจาคชุดโซฟาไม้  5 ชุด (บริจาคเดิม 4 ชุด) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณ ชั้น G ไอเฟล สแควร์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 11:57 น. โดย super