1393 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนตำบลบัลลังก์ และในเขตอำเภอโนนไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา ( Big Cleaning Day)

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา .09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนตำบลบัลลังก์ และในเขตอำเภอโนนไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา ( Big Cleaning Day) ณ พื้นที่อำเภอโนนไทยได้รับมอบหมาย บริเวณโซน A5 : ประตูเมืองจำลอง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนตำบลบัลลังก์ และในเขตอำเภอโนนไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา ( Big Cleaning Day)

ข่าว ณ วันที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 15:45 น. โดย super