1392 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะให้การต้อนรับนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะให้การต้อนรับนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา, นายวัฒนา ไชยคุณ ผอ.ส่วนพัฒนาและพื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ บึงหนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะให้การต้อนรับนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.พ. 63 เวลา 11:56 น. โดย super