1391 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ พันเอกวีระศักดิ์ สาระชาติ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.น.ม ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและการบริหารจัดการน้ำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันพุธที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ พันเอกวีระศักดิ์ สาระชาติ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.น.ม, ร้อยตรีเกรียงศักดิ์   เนินงาม จนท.ศูนย์บริหารจัดการน้ำ กอ.รมน.ภาค 2, ร้อยตรีสุวัฒน์ คำดี นายทหารฝ่าย ยย.ทภ.2 และคณะทำงานในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและการบริหารจัดการน้ำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีกลุ่มเกษตกรร่วมต้อนรับทั้ง 22 กลุ่ม ในพื้นที่ ม.8, ม.10, ม.11 และ ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ พันเอกวีระศักดิ์ สาระชาติ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.น.ม ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและการบริหารจัดการน้ำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ข่าว ณ วันที่ 05 ก.พ. 63 เวลา 15:37 น. โดย super