1390 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสาฯ และเยาวชน ร.ร.เทพคงคา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน เพื่อลดมลภาวะจากฝุ่นละออง ณ บึงหนองแวง

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม  2563 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสาฯ และเยาวชน ร.ร.เทพคงคา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน เพื่อลดมลภาวะจากฝุ่นละออง ณ บึงหนองแวง บ.หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสาฯ และเยาวชน ร.ร.เทพคงคา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน เพื่อลดมลภาวะจากฝุ่นละออง ณ บึงหนองแวง

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.พ. 63 เวลา 16:35 น. โดย super