1389 )พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลบัลลังก์   จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในวันพฤหัสบดี ที่ 26  ธันวาคม  2562  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์  โดย ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์   มีผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นหัวหน้าราชการเทศบาลตำบลบัลลังก์  กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนจาก 19 หมู่บ้านในตำบลบัลลังก์  และได้รับเกียรติจาก สมาชิกสภาเทศบาลบัลลังก์  พนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  ประชาชนตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมพิธีพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าว ณ วันที่ 26 ธ.ค. 62 เวลา 12:39 น. โดย super